Band of Elvenskin Dota 2 - HướngDẫn24h.com

Th12
18

Band of Elvenskin Dota 2

Band of Elvenskin

Band of Elvenskin

Giá:450 Mua từ cột Attributes
Tăng: +6 Agility
Tháo rời: Không
Cảnh báo đồng đội: Không
Ghép:

Band of Elvenskin là một vật phẩm có thể mua tại Main Shop (dưới mục Attributes) hoặc ở Side Lane Shop.
Một Band of Elvenskin cho bạn 0.86 giáp và 6 tốc đánh (riêng Agility agility Hero được thêm 6 sát thương tay).

Bình luận

Bình luận

About Slayer