Belt of Strength Dota 2 - HướngDẫn24h.com

Th12
19

Belt of Strength Dota 2

Belt of Strength

Belt of Strength

Giá:450 Mua từ cột Attributes
Tăng: +6 Strength
Tháo rời: Không
Cảnh báo đồng đội: Không
Ghép:

Belt of Strength là một vật phẩm có bán tại Main Shop (dưới mục Attributes) hoặc ở Side Lane Shop.
Một Belt of Strength cho bạn 120 máu và 0.18 hồi máu (riêng strength Hero được thêm 6 sát thương).

Bình luận

Bình luận

About Slayer