Blades of Attack Dota 2 - HướngDẫn24h.com

Th1
07

Blades of Attack Dota 2

Blades of Attack là một trang bị có bán tại Main Shop (dưới mục Armaments) hoặc ở Side Lane Shop, +9 sát thương.

Blades of Attack Dota 2
Blades of Attack Dota 2
Giá: 420 Mua từ cột Armaments
Tăng: +9 Sát thương
Tháo rời: Không
Cảnh báo đồng đội: Không

Bình luận

Bình luận

About Slayer