Category: Giáp Archives - HướngDẫn24h.com

Th8
02

Khiên băng Randuin

Khiên băng Randuin Giá: 2850 (800) +500 Máu  +70 Giáp Nội tại DUY NHẤT: Khi bị đánh sẽ làm chậm tốc độ đánh của kẻ ra đòn đi 15% trong 1 giây Kích hoạt DUY NHẤT: Làm chậm tốc độ […]

Th8
02

Giáp thiên thần

Giáp thiên thần Giá: 2800(1200) +50 Giáp +50 Kháng phép Nội tại DUY NHẤT: Phục sinh lại tướng đã hi sinh, giúp họ hồi lại 30% số máu và năng lượng tối đa – 5 phút thời gian hồi Được ghép […]

Th8
02

Giày Ninja

Giày Ninja Giá: 1000 (375) +25 Giáp Nội tại DUY NHẤT: Giảm sát thương nhận vào từ các đòn đánh cơ bản đi 10% (không tính trụ) Nội tại DUY NHẤT: +45 tốc độ chạy (không cộng dồn với các […]

Th8
02

Đồng hồ cát Zhonya

Đồng hồ cát Zhonya Giá tổng cộng : 3260(500) +120 Sức mạnh phép thuật +50 Giáp. Kích hoạt DUY NHẤT – Ngưng Đọng: Đưa tướng của bạn vào trạng thái ngưng đọng trong 2.5 giây, khiến bạn không thể bị […]

Th7
31

Giáp lụa

Giáp lụa Giá: 300 +15 giáp Có thể ghép thành:

Th7
31

Giáp Tay Seeker

Giáp Tay Seeker Giá: 1200(465) +30 Giáp +20 Sức mạnh phép thuật Nội tại Duy Nhất: Tiêu diệt một đơn vị giúp tăng thêm 0.5 giáp và sức mạnh phép thuật. Hiệu ứng cộng dồn lên đến 30 lần Tạo […]