Category: Kháng phép Archives - HướngDẫn24h.com

Th8
02

Giáp tâm linh

Giáp tâm linh Giá: 2750 (500) +55 Kháng phép  +400 Máu +10% thời gian hồi chiêu Nội tại: +100% hồi máu cơ bản Nội tại DUY NHẤT: Tăng tốc độ, hiệu ứng hồi máu và hút máu của bản thân […]

Th8
02

Dây chuyền chữ thập

Dây chuyền chữ thập Giá: 2750 (1150) +450 Máu  +55 Kháng Phép Nội tại: +100% hồi máu cơ bản Nội tại DUY NHẤT: Tạo ra một lớp bảo hộ giúp chặn lại một kĩ năng của kẻ địch. Lớp bảo hộ […]

Th8
02

Khiên băng Randuin

Khiên băng Randuin Giá: 2850 (800) +500 Máu  +70 Giáp Nội tại DUY NHẤT: Khi bị đánh sẽ làm chậm tốc độ đánh của kẻ ra đòn đi 15% trong 1 giây Kích hoạt DUY NHẤT: Làm chậm tốc độ […]

Th8
02

Giáp thiên thần

Giáp thiên thần Giá: 2800(1200) +50 Giáp +50 Kháng phép Nội tại DUY NHẤT: Phục sinh lại tướng đã hi sinh, giúp họ hồi lại 30% số máu và năng lượng tối đa – 5 phút thời gian hồi Được ghép […]

Th8
02

Chùy gai Malmortius

Chùy gai Malmortius Giá: 3200 (975) +60 Sát thương vật lí  +40 Kháng phép Nội tại DUY NHẤT: +1 Sát thương Vật lí theo mỗi 2% Máu tối đa đã tổn thất, lên đến tối đa +35 Sát thương Vật […]

Th8
02

Giày thủy ngân

Giày thủy ngân Giá: 1200 (375) +25 Kháng phép Nội tại DUY NHẤT: +45 tốc độ di chuyển (Không cộng dồn với các loại giày khác) Nội tại DUY NHẤT: +35% Kháng hiệu ứng (Kháng hiệu ứng giảm thời gian […]