Category: Tăng năng lượng Archives - HướngDẫn24h.com

Th8
02

Tam hợp kiếm

Tam hợp kiếm Giá: 3628 (3) +30 Sát thương Vật lí +30 Sức mạnh Phép thuật +30% Tốc độ Đánh +10% Tỉ lệ Chí mạng +8% Tốc độ Di chuyển +250 Máu +200 Năng lượng Nội tại DUY NHẤT – Cuồng Bạo: Các đòn […]

Th8
02

Trượng trường sinh

Trượng trường sinh Giá tổng cộng : 2800(740) +450 Máu +450 Năng lượng +60 Sức mạnh phép thuật Nội tại: Trang bị này giúp tăng 20 Máu, 20 Năng Lượng, và 2 Sức Mạnh Phép Thuật mỗi điểm tích trữ […]

Th8
02

Song kiếm tai ương

Song kiếm tai ương Giá:3000(950) +80 Sức mạnh phép thuật +250 Năng lượng +5% Tốc độ di chuyển Nội tại DUY NHẤT – Kiếm Phép: Sau khi sử dụng một kỹ năng, đòn đánh cơ bản kế tiếp của bạn […]

Th7
31

Lam ngọc

Lam Ngọc Giá: 400 (400) +200 Năng lượng Có thể ghép thành:

Th7
31

Thủy kiếm

Thủy Kiếm Giá: 1200 (365) +200 Năng lượng +25 Sức mạnh phép thuật Nội tại DUY NHẤT: Sau khi sử dụng một kỹ năng, đòn đánh cơ bản kế tiếp của bạn sẽ gây thêm sát thương vật lí bằng […]