Đấm móc - HướngDẫn24h.com

Th8
05

Đấm móc

Tăng tốc

Tăng tốc

Tiêu hao: 25 Năng lượng
Thời gian phục hồi: 9/8/7/6/5
Blitzcrank gồng nắm đấm khiến đòn đánh kế gây gấp hai sát thương và hất kẻ địch lên trời. Blitzcrank vận sức mạnh vào bàn tay để cú đấm tiếp theo của hắn sẽ gây gấp đôi sát thương và hất mục tiêu lên không.

Bình luận

Bình luận

About Slayer