Dây chuyền chữ thập - HướngDẫn24h.com

Th8
02

Dây chuyền chữ thập

Dây chuyền chữ thập

Dây chuyền chữ thập

Dây chuyền chữ thập
Giá: 2750 (1150)
+450 Máu  +55 Kháng Phép
Nội tại: +100% hồi máu cơ bản
Nội tại DUY NHẤT: Tạo ra một lớp bảo hộ giúp chặn lại một kĩ năng của kẻ địch. Lớp bảo hộ sẽ tự tái tạo nếu bạn không nhận phải sát thương nào từ tướng địch trong 40 giây.
Được ghép từ:

Hồng ngọc

Hồng ngọc

Áo choàng ám ảnh

Áo choàng ám ảnh

Áo choàng bạc

Áo choàng bạc

Hồng ngọc

Hồng ngọc

 

Bình luận

Bình luận

About Slayer