Trang bị trong Dota 2 - Page 3 of 14 - HướngDẫn24h.com

Th12
17

Dota 2: bản cập nhật 7.00 thay đổi về Hero

Vì bài rất dài, vì vậy để tìm nhanh hero cần tìm, nhấn Ctr+F, rồi gõ tên hero đó vào để tìm nhé. Thay đổi về hệ thống Level Ultimate Level tăng Ultimate giờ là 6/12/18 Không còn tăng stat […]

Th12
16

Dota 2: bản cập nhật 7.00 thay đổi về Item

Những thay đổi về thông số Item trong bản cập nhật Dota 2 – 7.00

Th12
12

Circlet Dota 2

Giá:165 Mua từ cột Attributes Tăng: +2 Agility +2 Strength +2 Intelligence Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Ghép: Circlet là một vật phẩm có bán tại Main Shop, dưới mục Attributes. Một Circlet cho bạn 40 máu, 0.06 hồi […]

Th12
12

Mantle of Intelligence Dota 2

Giá:150 Mua từ cột Attributes Tăng: +3 Intelligence Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Ghép Mantle of Intelligence là một vật phẩm có bán tại Main Shop, dưới mục Attributes. Một Mantle of Intelligence cho bạn 36 mana, […]

Th12
12

Slippers of Agility Dota 2

Giá:150 Mua từ cột Attributes Tăng: +3 Agility Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Ghép: Slippers of Agility là một trang bị có bán tại Main Shop (dưới mục Attributes) hoặc ở Side Lane Shop. Một Slippers of […]

Th12
12

Gauntlets of Strength Dota 2

Giá:150 Mua từ cột Attributes Tăng: +3 Strength Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Ghép: Gauntlets of Strength là một trang bị có bán tại Main Shop, dưới mục Attributes. Một Gauntlets of Strength cho bạn 60 máu […]

Th12
12

Iron Branch Dota 2

Giá:50 Mua từ cột Attributes Kích hoạt: Tiêu hao trồng một cái cây Tăng: +1 Strength +1 Agility +1 Intelligence Charges: 1 Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Ghép: Iron Branch là một vật phẩm có bán tại […]

Th12
12

Healing Salve Dota 2

Giá:110 Mua từ cột Consumables Kích hoạt: Hồi máu Charges: 4 Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Healing Salve là một vật phẩm (item) có thể mua ở Main Shop, dưới mục Consumables. Cộng dồn số lượng vào 1 […]

Th12
12

Town Portal Scroll

Giá:50 Mua từ cột Consumables Kích hoạt: Tiêu hao Charges: 1 Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Town Portal Scroll là một (vật phẩm) có bán ở Main Shop (dưới mục Consumables) hoặc ở Side Lane Shop. Cộng dồn […]

Th12
12

Tango Dota 2

Giá:125 Mua từ cột Consumables Kích hoạt: Tiêu hao Charges: 4 Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Tango là một (vật phẩm) có bán ở Main Shop, dưới mục Consumables. Cộng dồn số lượng vào 1 ô chứa đồ. […]