Trang bị trong Dota 2 - Page 4 of 14 - HướngDẫn24h.com

Th12
12

Clarity Dota 2

Giá:50 Mua từ cột Consumables Kích hoạt: Hồi mana Charges: 1 Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Kinh nghiệm: 25 Khả năng: Tàng hình Clarity là một vật phẩm có bán ở Main Shop, dưới mục Consumables. Cộng dồn […]

Th12
12

Bottle Dota 2

Giá:660 Mua từ cột Consumables Kích hoạt: Hồi máu Khả năng: Đựng Rune Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Bottle là một vật phẩm có bán tại Main Shop (dưới mục Consumables) hoặc ở Side Lane Shop. Tuy nhiên, […]

Th12
12

Sentry Wards Dota 2

Giá:200 Mua từ cột Consumables Kích hoạt: Tiêu hao Charges: 2 Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Máu: 200 Kinh nghiệm: 0 Khả năng: Tàng hình – True Sight The Sentry Ward là một vật phẩm có thể mua […]

Th12
11

Observer Ward Dota 2

Giá:100 Mua từ cột Consumables Kích hoạt: Tiêu hao Charges: 1 Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Máu: 200 Kinh nghiệm: 25 Khả năng: Tàng hình Observer Ward là một vật phẩm có bán ở Main Shop, dưới cột […]

Th12
11

Animal Courier Dota 2

Giá:100 Mua từ cột Consumables Kích hoạt: Tiêu hao Charges: 1 Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Ghép Animal Courier là một vật phẩm có bán ở Main Shop, dưới mục Consumables. Animal Courier được phép dùng bởi người […]

Th12
11

Tome of Knowledge Dota 2

Giá:150 Mua từ cột Consumables Kích hoạt: Tiêu hao Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Tome of Knowledge là một vật phẩm có bán ở Main Shop, dưới cột Consumables. Bắt đầu có hàng từ phút thứ 10. Cần […]

Th12
11

Dust of Appearance Dota 2

Giá:180 Mua từ cột Consumables Kích hoạt: Tiêu hao Charges: 2 Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Dust of Appearance là một (vật phẩm) có bán ở Main Shop, dưới cột Consumables. Cộng dồn số lượng vào 1 ô […]

Th12
11

Smoke of Deceit Dota 2

Giá:50 Mua từ cột Consumables Kích hoạt: Tiêu hao Charges: 1 Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Có Smoke of Deceit là một vật phẩm có bán tại Main Shop, dưới cột Consumables. Smoke of Deceit bị giới hạn số […]

Th12
11

Enchanted Mango Dota 2

Giá:125 Mua từ cột Consumables Kích hoạt: Tiêu hao Charges: 1 Tăng: +1 Hồi máu/s Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Enchanted Mango là một (vật phẩm) có bán ở Main Shop, dưới mục Consumables. Enchanted Mango không cộng […]

Th12
11

Faerie Fire Dota 2

Giá:75 Mua từ cột Consumables Kích hoạt: Tiêu hao Charges: 1 Tăng: +2 Sát thương Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Faerie Fire là một vật phẩm có bán ở Main Shop. Faerie Fire không cộng dồn số lượng […]