Gậy bùng nổ - HướngDẫn24h.com

Th8
02

Gậy bùng nổ

Gậy bùng nổ

Gậy bùng nổ

Gậy bùng nổ
Giá:860
+40 sức mạnh phép thuật

Gậy bùng nổ có thể ghép thành:

Gậy đầu lâu

Gậy đầu lâu

Quyền Trượng Thiên Thần

Quyền Trượng Thiên Thần

Trượng Trường Sinh

Trượng Trường Sinh

Trượng pha lê Rylai

Trượng pha lê Rylai

Cuồng đao Guinsoo

Cuồng đao Guinsoo

Trượng hư vô

Trượng hư vô

Mũ phù thủy Rabadon

Mũ phù thủy Rabadon

Mũ phù thủy WoogletCos

Mũ phù thủy Wooglet

Bình luận

Bình luận

About Slayer