Gậy quá khổ - HướngDẫn24h.com

Th8
02

Gậy quá khổ

Gậy quá khổ

Gậy quá khổ

Gậy quá khổ
Giá:1600
+80 sức mạnh phép thuật

Những trạng bị có thể ghép được từ Gậy quá khổ:

Đồng hồ cát Zhonya

Đồng hồ cát Zhonya

Mũ phù thủy Rabadon

Mũ phù thủy Rabadon

Vọng âm của Luden

Vọng âm của Luden

Bình luận

Bình luận

About Slayer