Giáp tâm linh - HướngDẫn24h.com

Th8
02

Giáp tâm linh

Giáp tâm linh

Giáp tâm linh

Giáp tâm linh
Giá: 2750 (500)
+55 Kháng phép  +400 Máu
+10% thời gian hồi chiêu
Nội tại: +100% hồi máu cơ bản
Nội tại DUY NHẤT: Tăng tốc độ, hiệu ứng hồi máu và hút máu của bản thân thêm 20%
Được ghép từ:

Hỏa ngọc

Hỏa ngọc

Áo choàng ám ảnh

Áo choàng ám ảnh

Áo choàng bạc

Áo choàng bạc

Hồng ngọc

Hồng ngọc

 

Bình luận

Bình luận

About Slayer