Kiếm Doran - HướngDẫn24h.com

Th8
02

Kiếm Doran

Kiếm Doran

Kiếm Doran

Kiếm Doran
Giá: 440 (440)
+70 Máu
+7 Sát thương vật lý
+3% Hút máu

 

Bình luận

Bình luận

About Slayer