Linh hồn lạc lõng - HướngDẫn24h.com

Th7
31

Linh hồn lạc lõng

Linh hồn lạc lõng

Linh hồn lạc lõng

Linh hồn lạc lõng
Giá:850(415)
+30 Sức mạnh Phép thuật
Nội tại DUY NHẤT: +5% Tốc độ Di chuyển
Tạo bởi:

Cost: 435 (435) +20 Sức mạnh phép thuật

Sách cũ

Có thể ghép thành:

Song sinh ma quái

Song sinh ma quái

Lư hương sôi sục

Lư hương sôi sục

Song kiếm tai ương

Song kiếm tai ương

Vọng âm của Luden

Vọng âm của Luden

Bình luận

Bình luận

About Slayer