Mantle of Intelligence Dota 2 - HướngDẫn24h.com

Th12
12

Mantle of Intelligence Dota 2

Mantle of Intelligence

Mantle of Intelligence

Giá:150 Mua từ cột Attributes
Tăng: +3 Intelligence
Tháo rời: Không
Cảnh báo đồng đội: Không
Ghép
40px-null_talisman_icon
40px-mantle_of_intelligence_icon

Mantle of Intelligence là một vật phẩm có bán tại Main Shop, dưới mục Attributes.
Một Mantle of Intelligence cho bạn 36 mana, 0.12 hồi mana và 0.1875% sát thương kĩ năng (riêng Intelligence intelligence Hero được thêm 3 sát thương tay).

Bình luận

Bình luận

About Slayer