Mũ phù thủy Rabadon - HướngDẫn24h.com

Th8
02

Mũ phù thủy Rabadon

Mũ phù thủy Rabadon

Mũ phù thủy Rabadon

Mũ phù thủy Rabadon
Giá: 3300(840)
+120 Sức mạnh Phép thuật
Nội tại DUY NHẤT: Tăng sức mạnh phép thuật thêm 30%.
Ghép bởi:

Gậy quá khổ

Gậy quá khổ

Gậy bùng nổ

Gậy bùng nổ

 

Bình luận

Bình luận

About Slayer