Đồng hồ cát Zhonya - HướngDẫn24h.com

Th7
02

Đồng hồ cát Zhonya

Đồng hồ cát Zhonya

Đồng hồ cát Zhonya

Đồng hồ cát Zhonya
Giá tổng cộng : 3260(500)
+120 Sức mạnh phép thuật
+50 Giáp.
Kích hoạt DUY NHẤT – Ngưng Đọng: Đưa tướng của bạn vào trạng thái ngưng đọng trong 2.5 giây, khiến bạn không thể bị sát thương và bị định vị mục tiêu, nhưng bù lại bạn không thể thực hiện bất cứ hành động gì khác (90 giây thời gian hồi)
Ghép bởi:

Gậy quá khổ

Gậy quá khổ

Giáp tay Seeker

Giáp tay Seeker

Giáp lụa

Giáp lụa

Cost: 435 (435) +20 Sức mạnh phép thuật

Sách cũ

Bình luận

Bình luận

About Slayer