Giày cuồng nộ - HướngDẫn24h.com

Th7
16

Giày cuồng nộ

Giày cuồng nộ

Giày cuồng nộ

Giày cuồng nộ
Giá: 1000 (225)
+25% Tốc độ đánh
Nội tại DUY NHẤT – Tăng Tốc Chạy: +45 tốc độ di chuyển
Được ghép bởi:

Giày thường

Giày thường

Dao găm

Dao găm

Bình luận

Bình luận

About Slayer