Mắt tím - HướngDẫn24h.com

Th6
23

Mắt tím

Mắt tím

Mắt tím

Mắt tím
Giá: 100
Nhấp để dùng: Đặt một cọc mắt tím không tàng hình giúp soi sáng rộng 1000 và có thể phát hiện tàng hình cho đến khi bị phá hủy. Mỗi người chơi chỉ dùng không quá một mắt tím cùng lúc.

 

Bình luận

Bình luận

About Slayer