Minh mẫn - HướngDẫn24h.com

Th7
08

Minh mẫn

Minh mẫn

Minh mẫn

Minh mẫn
Cấp: 1 | Thời gian hồi chiêu: 180s
Hồi 40% số Năng lượng tối đa (dựa trên cấp của tướng) cho tướng và đồng minh xung quanh của bạn.

Bình luận

Bình luận

About Slayer