Thủy kiếm - HướngDẫn24h.com

Th6
21

Thủy kiếm

Thủy KiếmGiá: 1200 (365) +200 Năng lượng +25 Sức mạnh phép thuật Nội tại DUY NHẤT: Sau khi sử dụng một kỹ năng, đòn đánh cơ bản kế tiếp của bạn sẽ gây thêm sát thương vật lí bằng chỉ số sát thương vật lí cơ bản của bạn (2 giây thời gian hồi). Không cộng dồn với Tam hợp kiếm hoặc Song kiếm tai ương

Thủy kiếm

Thủy Kiếm
Giá: 1200 (365)
+200 Năng lượng
+25 Sức mạnh phép thuật
Nội tại DUY NHẤT: Sau khi sử dụng một kỹ năng, đòn đánh cơ bản kế tiếp của bạn sẽ gây thêm sát thương vật lí bằng chỉ số sát thương vật lí cơ bản của bạn (2 giây thời gian hồi). Không cộng dồn với Tam hợp kiếm hoặc Song kiếm tai ương
Tạo bởi:

Lam ngọc

Sách cũ


Bình luận

Bình luận

About Slayer