Nhẫn Doran - HướngDẫn24h.com

Th7
31

Nhẫn Doran

Nhẫn DoranGiá: 475+60 Máu+15 Sức mạnh Phép thuật+3 Hồi năng lượng mỗi 5 giây Nội tại: Hồi 4 Năng lượng mỗi khi tiêu diệt một kẻ địch.

Nhẫn Doran

Nhẫn Doran
Giá: 475
+60 Máu+15 Sức mạnh Phép thuật+3 Hồi năng lượng mỗi 5 giây
Nội tại: Hồi 4 Năng lượng mỗi khi tiêu diệt một kẻ địch.

 

Bình luận

Bình luận

About Slayer