Ring of Protection Dota 2 - HướngDẫn24h.com

Th12
30

Ring of Protection Dota 2

Ring of Protection Dota 2

Ring of Protection Dota 2

Giá:175 Mua từ cột Armaments
Tăng: +2 Giáp
Tháo rời: Không
Cảnh báo đồng đội: Không
Ghép:

Ring of Protection là một trang bị có bán tại Main Shop.

Bình luận

Bình luận

About Slayer