Robe of the Magi Dota 2 - HướngDẫn24h.com

Th12
20

Robe of the Magi Dota 2

Robe of the Magi

Robe of the Magi

Giá:450 Mua từ cột Attributes
Tăng: +6 Intelligence
Tháo rời: Không
Cảnh báo đồng đội: Không
Ghép:

Robe of the Magi là một vật phẩm có bán tại Main Shop (dưới mục Attributes) hoặc ở Side Lane Shop
Một Robe of the Magi cho bạn 72 mana, 0.24 hồi mana và 0.375% sát thương kĩ năng (riêng intelligence Hero được thêm 6 sát thương tay).

Bình luận

Bình luận

About Slayer