Sách cũ - HướngDẫn24h.com

Th7
31

Sách cũ

Cost: 435 (435) +20 Sức mạnh phép thuật

Sách cũ

Sách Cũ
Giá: 435 (435)
+20 Sức mạnh phép thuật

Có thể ghép thành:

Giáp tay SeekerCost

Giáp tay Seeker

Thủy kiếm

Thủy kiếm

Linh hồn lạc lõng

Linh hồn lạc lõng

Mặt nạ đọa đầy LiandryCost

Mặt nạ đọa đầy Liandry

Mặt nạ ma ám

Mặt nạ ma ám

Mũ phù thủy WoogletCos

Mũ phù thủy Wooglet

Trượng hư vô

Trượng hư vô

Sách quỷ

Sách quỷ

Súng HextechCost

Súng Hextech

Trượng pha lê RylaiCost

Trượng pha lê Rylai

Sách chiêu hồn của Mejai

Sách chiêu hồn của Mejai

Bình luận

Bình luận

About Slayer