Slippers of Agility Dota 2 - HướngDẫn24h.com

Th12
12

Slippers of Agility Dota 2

Slippers of Agility

Slippers of Agility

Giá:150 Mua từ cột Attributes
Tăng: +3 Agility
Tháo rời: Không
Cảnh báo đồng đội: Không
Ghép:
40px-poor_mans_shield_icon 40px-wraith_band_icon
40px-slippers_of_agility_icon

Slippers of Agility là một trang bị có bán tại Main Shop (dưới mục Attributes) hoặc ở Side Lane Shop.
Một Slippers of Agility cho bạn 0.43 giáp và 3 tốc đánh (riêng Agility agility Hero được thêm 3 sát thương tay).

Bình luận

Bình luận

About Slayer