Staff of Wizardry Dota 2 - HướngDẫn24h.com

Th12
30

Staff of Wizardry Dota 2

Staff of Wizardry Dota 2

Staff of Wizardry Dota 2

Giá:1000 Mua từ cột Attributes
Tăng: +10 Intelligence
Tháo rời: Không
Cảnh báo đồng đội: Không
Ghép:

Một Staff of Wizardry cho bạn 120 mana, 0.4 hồi mana và 0.625% sát thương phép (riêng Intelligence Hero 10 sát thương tay).

Bình luận

Bình luận

About Slayer