Tag: hồi máu Archives - HướngDẫn24h.com

Th12
11

Enchanted Mango Dota 2

Giá:125 Mua từ cột Consumables Kích hoạt: Tiêu hao Charges: 1 Tăng: +1 Hồi máu/s Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Enchanted Mango là một (vật phẩm) có bán ở Main Shop, dưới mục Consumables. Enchanted Mango không cộng […]