Tag: Tuong Archives - HướngDẫn24h.com

https://www.youtube.com/watch?v=ZpqJp5oSV_Y
Th7
09

Hướng dẫn chơi Blitzcrank hỗ trợ

Ưu khuyết điểm: Ưu điểm Khuyết điểm Hỗ trợ tốt Không có kỹ năng hồi lại máu Nhiều hiệu ứng khống chế Đầu game hay thiếu năng lượng Có kỹ năng gây đột biến (Q) Phụ thuộc vào kỹ năng Băng […]