Thiêu cháy - HướngDẫn24h.com

Th7
23

Thiêu cháy

Thiêu cháy

Thiêu cháy

Thiêu cháy
Thời gian phục hồi chiêu: 8s
Tiêu hao: 70/80/90/100/110 Năng lượng
Khoảng cách: 625
Thổi ra một luồng lửa hình nón gây 70/115/160/205/250 (+85% sức mạnh phép thuật) sát thương phép lên tất cả kẻ địch trong vùng ảnh hưởng.

Bình luận

Bình luận

About Slayer