Trượng hư vô - HướngDẫn24h.com

Th8
02

Trượng hư vô

Trượng hư vô

Trượng hư vô

Trượng hư vô
Giá tổng cộng : 2295(1000)
+70 Sức mạnh phép thuật
Nội tại DUY NHẤT: +35% Xuyên kháng phép
Ghép bởi:

Gậy bùng nổ

Gậy bùng nổ

Cost: 435 (435) +20 Sức mạnh phép thuật

Sách cũ

 

Bình luận

Bình luận

About Slayer