Băng nhẫn Skadi

 

Băng nhẫn Skadi

Giá: 2150

 

+140 công phép

 

+10% Giảm hồi chiêu

 

+500 Máu

 

Nội tại duy nhất: [Diệt thần] +75 Xuyên giáp phép

 

Nội tại duy nhất: [Băng bạo]: Khi mất nhiều hơn 10% máu hiện tại, một luồng sóng lạnh sẽ bắn ra từ bản thân, gây sát thương 50 + 10*cấp tướng + 0.5 công phép sát thương phép, đồng thời giảm bớt 30% tốc độ đánh + tốc độ chạy của kẻ địch, kéo dài trong 2 giây, bán kính 3m. Hồi chiêu 2 giây.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.