Blight Stone Dota 2

Blight Stone Dota 2

Blight Stone Dota 2

Giá:300Mua từ cột Armaments
Bị động:Trừ giáp mục tiêu trong 8 giây khi đánh tay.
Tháo rời:Không
Cảnh báo đồng đội:Không
Ghép:

Blight Stone là một trang bị có thể mua tại Main Shop (dưới mục Armaments) hoặc ở Side Lane Shop.
Đòn đánh tay sẽ có hiệu ứng trừ giáp mục tiêu trong 8 giây.
Số giáp giảm: 2
Thời gian hiệu lực: 8
Lưu ý:
Tiếp tục đánh vào mục tiêu đã có debuff sẽ không cộng dồn tác dụng, mà chỉ làm mới thời gian hiệu lực.
Giáp (armor) của mục tiêu bị giảm trước khi tính sát thương.
Phải xác nhận đòn đánh có bị trượt (miss) hay không.
Có tác dụng lên wards, buildings, nhưng không có tác dụng với đồng minh.
Cộng dồn với hiệu ứng Corruption debuff từ Desolator.
Tuy nhiên, một Hero không thể dùng cả hai trang bị, vì chúng đều là dạng đòn đánh Unique Attack
Mẹo dùng:
Trang bị lí tưởng cho Support đánh xa hay Carry đánh xa dùng để rỉa máu đối phương khi đi lane.
Kết hợp với Quelling Blade sẽ tăng khả năng kết liễu lính (last hit creep) lên rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.