Map Summoner’s Rift

Các món đồ Map Summoner’s Rift

Vật tổ tím tối cao

Vật tổ tím tối cao Giá: 250(250) Giới hạn chỉ 1 Phụ Kiện. Yêu cầu cấp 9+ để nâng cấp. Kích hoạt DUY NHẤT: Đặt một mắt tím giúp soi sáng một vùng rộng và phát hiện các đơn vị tàng hình lân cận cho đến khi bị phá hủy (120 giây thời gian hồi.) Giới hạn… read more »

Vật tổ xanh tối cao

Vật tổ xanh tối cao Giá: 250 (250) Giới hạn chỉ 1 Phụ Kiện. Yêu cầu cấp 9+ để nâng cấp. Kích hoạt DUY NHẤT: Đặt một mắt tàng hình giúp soi sáng một vùng rộng, tồn tại trong 180 giây (60 giây thời gian hồi.) Tích trữ một điểm mỗi 60 giây, lên đến tối… read more »

Mắt vật tổ

Mắt vật tổ Giá:0 Đây là trang bị miễn phí dành cho mọi người chơi. Cũng bởi vì miễn phí nên trang bị này có công dụng không bằng Mắt Xanh. Mắt Vật Tổ có tác dụng cắm một cọc mắt soi sáng bản đồ trong 60 giây (120 giây thời gian hồi). Khi tướng… read more »

Dây chuyền chữ thập

Dây chuyền chữ thập Giá: 2750 (1150) +450 Máu  +55 Kháng Phép Nội tại: +100% hồi máu cơ bản Nội tại DUY NHẤT: Tạo ra một lớp bảo hộ giúp chặn lại một kĩ năng của kẻ địch. Lớp bảo hộ sẽ tự tái tạo nếu bạn không nhận phải sát thương nào từ tướng địch… read more »

Giáp thiên thần

Giáp thiên thần Giá: 2800(1200) +50 Giáp +50 Kháng phép Nội tại DUY NHẤT: Phục sinh lại tướng đã hi sinh, giúp họ hồi lại 30% số máu và năng lượng tối đa – 5 phút thời gian hồi Được ghép từ:  

Kiếm Doran

Kiếm Doran Giá: 440 (440) +70 Máu +7 Sát thương vật lý +3% Hút máu  

Nhẫn Doran

Nhẫn Doran Giá: 475 +60 Máu+15 Sức mạnh Phép thuật+3 Hồi năng lượng mỗi 5 giây Nội tại: Hồi 4 Năng lượng mỗi khi tiêu diệt một kẻ địch.  

Sidebar