Liên Quân Mobile

Tổng hợp tin tức, trang bị, tướng, hướng dẫn sử dụng chơi game Liên Quân Mobile, cập nhật liên tục, mẹo chơi từng tướng.

Xuyên tâm lệnh

  Xuyên tâm lệnh Giá: 1980   +120 công phép   +10% Giảm hồi chiêu   +500 Máu   Nội tại duy nhất: [Diệt thần] +150 Xuyên giáp phép  

Băng nhẫn Skadi

  Băng nhẫn Skadi Giá: 2150   +140 công phép   +10% Giảm hồi chiêu   +500 Máu   Nội tại duy nhất: [Diệt thần] +75 Xuyên giáp phép   Nội tại duy nhất: [Băng bạo]: Khi mất nhiều hơn 10% máu hiện tại, một luồng sóng lạnh sẽ bắn ra từ bản thân, gây… read more »

Huân chương hải thần

  Huân chương hải thần Giá: 1850   +200 Giáp   +600 Máu   [Đồng chí] Mỗi 30 giây tích lũy một điểm cộng dồn Đồng chí lên đến tối đa 2. Trong vòng 8 mét xung quanh có lính bị tiêu diệt sẽ tự hao tổn một điểm Đồng chí giúp một tướng đồng… read more »

Giáp tay hải thần

  Giáp tay hải thần Giá: 1850   +500 Máu       +15% Giảm hồi chiêu       [Đồng chí] Mỗi 30 giây tích lũy một điểm cộng dồn Đồng chí lên đến tối đa 2. Trong vòng 8 mét xung quanh có lính bị tiêu diệt sẽ tự hao tổn một điểm… read more »

Nhẫn phong thần

  Nhẫn phong thần Giá: 1850   +90 Công phép   +15% Giảm hồi chiêu   +5% Tốc chạy   +30 Hồi năng lượng       [Quân lương] Chủ thể được nhận 5 vàng hoặc kinh nghiệm mỗi 3 giây khi sở hữu mức vàng hoặc kinh nghiệm thấp nhất đội – Nội tại… read more »

Lệnh bài phong thần

  Lệnh bài phong thần Giá: 1850   +250 Giáp   +600 Máu   +5% Tốc chạy   +40 Hồi máu   +15 Hồi năng lượng       [Quân lương] – Chủ thể được nhận 5 vàng hoặc kinh nghiệm mỗi 3 giây khi sở hữu mức vàng hoặc kinh nghiệm thấp nhất đội… read more »

Giáp tay hải thạch

  Giáp tay hải thạch Giá: 850   +10% Giảm hồi chiêu       [Đồng chí]:Mỗi 30 giây tích lũy một điểm cộng dồn Đồng chí lên đến tối đa 2. Trong vòng 8 mét xung quanh có lính bị tiêu diệt sẽ tự hao tổn một điểm Đồng chí giúp một tướng đồng… read more »

Huân chương hải thạch

  Huân chương hải thạch Giá: 850   +120 Giáp       [Đồng chí] Mỗi 30 giây tích lũy một điểm cộng dồn Đồng chí lên đến tối đa 2. Trong vòng 8 mét xung quanh có lính bị tiêu diệt sẽ tự hao tổn một điểm Đồng chí giúp một tướng đồng minh… read more »

Lệnh bài phong thạch

  Lệnh bài phong thạch Giá: 850   +175 giáp   +40 hồi máu   +15 hồi mana   +5%Tốc chạy       [Quân lương] – Chủ thể được nhận 5 vàng hoặc kinh nghiệm mỗi 3 giây khi sở hữu mức vàng hoặc kinh nghiệm thấp nhất đội – Nội tại duy nhất… read more »

Nhẫn phong thạch

  Nhẫn phong thạch Giá: 850   +60 Công phép   +20 Hồi năng lượng   +5% Tốc chạy       [Quân lương] – Chủ thể được nhận 5 vàng hoặc kinh nghiệm mỗi 3 giây khi sở hữu mức vàng hoặc kinh nghiệm thấp nhất đội – Nội tại duy nhất    … read more »

Sidebar