Dây cót thời gian

Dây cót thời gian

Dây cót thời gian

Dây cót thời gian

Dây cót thời gian
Tiêu hao: 60/70/80/90/100 mana
Thời gian hồi chiêu: 11/10/9/8/7s
Tầm thi triển: 1075 khoảng cách
Ekko ném dây cót thời gian đến một khu vực chỉ định. Khi hết tầm hoặc trúng vào tướng đối phương, dây cót thời gian kích hoạt gây 60/75/90/105/130 (+10% sát thương phép) và tạo một khu vực làm chậm 32/39/46/53/60% tất cả kẻ địch trong vùng ảnh hưởng. Sau đó dây cót thời gian thu về hướng của Ekko, gây sát thương 60/85/110/135/160 (+60% sát thương phép) cho tất cả kẻ địch trên quãng đường thu về.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.