Dịch chuyển

Dịch chuyển

Dịch chuyển

Dịch chuyển

Dịch chuyển
Cấp: 6 | Thời gian hồi chiêu: 300s
Sau khi niệm trong 4 giây, tướng của bạn sẽ dịch chuyển đến vị trí của một đơn vị lính, trụ, hoặc mắt đồng minh. Thời gian hồi chiêu sẽ chỉ còn 240 giây nếu bạn sử dụng lên trụ phe mình, hoặc nếu tự ngắt giữa chừng, thời gian hồi chiêu giảm còn 200s.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.