Động Cơ Z Cộng Hưởng

Động cơ Z cộng hưởng

Động cơ Z cộng hưởng

Động cơ Z cộng hưởng

Các đòn đánh cơ bản và kỹ năng của Ekko gây ra các điểm cộng hưởng tạm thời lên mục tiêu kéo dài 4s. Mỗi đòn thứ ba trên cùng một mục tiêu kích hoạt nội tại Động Cơ Z Cộng Hưởng, gây thêm 10 + (10 x lv hiện tại)(+70% sát thương phép) và làm chậm tốc độ di chuyển của đơn vị đó 40/50/60/70/80% trong 2/2.5/3s. Nếu nội tại được kích hoạt trên một tướng địch, Ekko được gia tăng tốc độ di chuyển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.