Gauntlets of Strength Dota 2

Gauntlets of Strength
Gauntlets of Strength
Giá:150Mua từ cột Attributes
Tăng:+3 Strength
Tháo rời:Không
Cảnh báo đồng đội:Không
Ghép:
40px-bracer_icon40px-urn_of_shadows_icon
40px-gauntlets_of_strength_icon

Gauntlets of Strength là một trang bị có bán tại Main Shop, dưới mục Attributes.
Một Gauntlets of Strength cho bạn 60 máu và 0.09 hồi máu (riêng Hero dạng Strength được thêm 3 sát thương tay ).

Comments

So empty here ... leave a comment!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sidebar