Gậy bùng nổ

Gậy bùng nổ
Gậy bùng nổ
Gậy bùng nổ
Giá:860
+40 sức mạnh phép thuật

Gậy bùng nổ có thể ghép thành:

Gậy đầu lâu
Gậy đầu lâu

Quyền Trượng Thiên Thần
Quyền Trượng Thiên Thần

Trượng Trường Sinh
Trượng Trường Sinh

Trượng pha lê Rylai
Trượng pha lê Rylai

Cuồng đao Guinsoo
Cuồng đao Guinsoo

Trượng hư vô
Trượng hư vô

Mũ phù thủy Rabadon
Mũ phù thủy Rabadon

Mũ phù thủy WoogletCos
Mũ phù thủy Wooglet

Comments

So empty here ... leave a comment!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sidebar