Giáp tâm linh

Giáp tâm linh

Giáp tâm linh

Giáp tâm linh

Giáp tâm linh
Giá: 2750 (500)
+55 Kháng phép  +400 Máu
+10% thời gian hồi chiêu
Nội tại: +100% hồi máu cơ bản
Nội tại DUY NHẤT: Tăng tốc độ, hiệu ứng hồi máu và hút máu của bản thân thêm 20%
Được ghép từ:

Hỏa ngọc

Hỏa ngọc

Áo choàng ám ảnh

Áo choàng ám ảnh

Áo choàng bạc

Áo choàng bạc

Hồng ngọc

Hồng ngọc

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.