Giày Ninja

Giày ninja
Giày ninja
Giày Ninja
Giá: 1000 (375)
+25 Giáp
Nội tại DUY NHẤT: Giảm sát thương nhận vào từ các đòn đánh cơ bản đi 10% (không tính trụ)
Nội tại DUY NHẤT: +45 tốc độ chạy (không cộng dồn với các loại giày khác)
Được ghép bởi:

Giày thường
Giày thường

Giáp lụa
Giáp lụa

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sidebar