Huân chương hải thạch

 

Huân chương hải thạch

Giá: 850

 

+120 Giáp

 

 

 

[Đồng chí] Mỗi 30 giây tích lũy một điểm cộng dồn Đồng chí lên đến tối đa 2. Trong vòng 8 mét xung quanh có lính bị tiêu diệt sẽ tự hao tổn một điểm Đồng chí giúp một tướng đồng minh lân cận nhận 15 vàng và 40 điểm kinh nghiệm – Nội tại duy nhất

 

 

 

[Quang minh] – Giúp bản thân và đồng đội xung quanh (phạm vi 600) hưởng hào quang tăng 20 Hồi máu (+1 mỗi cấp tướng) – Nội tại Duy nhất

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.