Kiếm súng Hextech

Kiếm súng Hextech

Kiếm súng Hextech

Kiếm súng Hextech

Kiếm súng Hextech
Giá: 3400 (800)
+40 Sát thương vật lí  +80 Sức mạnh phép thuật
+10% Hút máu
Nội tại DUY NHẤT: +20% Hút Máu Phép
Nội tại DUY NHẤT: Các đòn đánh thường và kĩ năng đơn mục tiêu lên tướng sẽ làm giảm thời gian hồi của trang bị này đi 3 giây
Kích hoạt DUY NHẤT: Gây 150 (+ 40% sức mạnh phép thuật) thành sát thương phép và làm chậm tốc độ di chuyển của tướng địch giảm 40% trong 2 giây (60 giây thời gian hồi)
Được ghép bởi:

Kiếm hải tặc

Kiếm hải tặc

Súng Hextech

Súng Hextech

Kiếm dài

Kiếm dài

Huyết trượng

Huyết trượng

Cost: 435 (435) +20 Sức mạnh phép thuật

Sách cũ

Sách cũ

Sách cũ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.