Kiệt sức

Kiệt sức

Kiệt sức

Kiệt sức

Kiệt sức
Cấp: 4  | Thời gian phục hồi chiêu: 210s
Buộc một tướng đối phương rơi vào trạng thái kiệt quệ, giảm Tốc độ Di chuyển và Tốc độ Tấn Công gây ra của mục tiêu đi 30% trong 2.5 giây, giảm giáp và kháng phép đi 10, và giảm 40% Sát thương gây ra của đối thủ  trong thời gian hiệu lực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.