Mắt tím

Mắt tím
Mắt tím
Mắt tím
Giá: 100
Nhấp để dùng: Đặt một cọc mắt tím không tàng hình giúp soi sáng rộng 1000 và có thể phát hiện tàng hình cho đến khi bị phá hủy. Mỗi người chơi chỉ dùng không quá một mắt tím cùng lúc.

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sidebar