Máy quét

Máy quét

Máy quét

Máy quét

Máy quét
Giá: 0 (0)
Giới hạn chỉ 1 Phụ Kiện.
Kích hoạt DUY NHẤT: Phát hiện và vô hiệu hóa các bẫy, mắt tàng hình cạnh bên trong 4 giây trong một bán kính 400(120 giây thời gian hồi).
Ở cấp 9, cả tầm quét lẫn cự li quét đều được tăng 50%, còn thời gian hồi được giảm còn 75 giây.
((Phụ Kiện không thể được dùng trong 120 giây đầu của trận đấu. Bán đi một Phụ Kiện sẽ vô hiệu hóa chức năng sử dụng Phụ Kiện trong 120 giây.)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.