Búa băng

Búa băng
Búa băng
Búa băng
Giá: 3300 (1025)
+700 Máu +30 Sát thương vật lí
Nội tại DUY NHẤT: Các đòn đánh của bạn làm giảm 40% tốc độ di chuyển của mục tiêu trong 1.5 giây (30% đối với các đòn đánh xa)
Được ghép bởi:

Đai khổng lồ
Đai khổng lồ

Hồng ngọc
Hồng ngọc

Cuốc chim
Cuốc chim

Hồng ngọc
Hồng ngọc

Bình luận

Bình luận

Sidebar