Giáp thiên thần

Giáp thiên thần
Giáp thiên thần
Giáp thiên thần
Giá: 2800(1200)
+50 Giáp
+40 Kháng phép
Nội tại DUY NHẤT: Phục sinh lại tướng đã hi sinh, giúp họ hồi lại 30% số máu và năng lượng tối đa – 5 phút thời gian hồi
Được ghép từ:

Giáp lười
Giáp lười

Áo choàng bạc
Áo choàng bạc

Giáp lụa
Giáp lụa

Áo vải
Áo vải

Bình luận

Bình luận

Sidebar